PROGRAM

9:30-10:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10:00-11:00 Wystąpienie otwierające

 Transformacja Agile
Jak odczarować zwinność

Piotr Skrzypczyński, Change Management Director, BZ WBK
Patryk Nowakowski, CIO, BZ WBK

11:00-11:15 PRZERWA KAWOWA

11:15-13:00 PANELE DYSKUSYJNE

Każdy z Uczestników ma możliwość udziału w jednym z poniższych paneli:

1) Controlling i umowy zwinne

Formalności w warunkach niepewności

 • Idea i konstrukcja wyceny „zwinnej”
 • „Zwinne” KPI w projekcie
 • Metody raportowania projektów i reakcja na odchylenia
 • Projekty zwinne a umowy
 • Prawne pułapki w projektach zwinnych

Jedną z podstawowych cech metodyk zwinnych jest praca w krótkich interacjach, zakładająca częste kontakty z klientem. Zakres projektu może ulegać zmianie, a terminy mogą zawierać duży błąd prognozy. Jak zatem wyceniać i budżetować projekty zwinne? Jak zadbać o biznesowe bezpieczeństwo, nie mając pewności co do zakresu i ram czasowych realizacji projektu? Na te pytania odpowiemy w trakcie panelu Controlling i umowy zwinne. Swoimi doświadczeniami podzielą się eksperci zaproszeni do udziału w panelu.

Wycena i budżetowanie projektów

 • Idea i konstrukcja wyceny „zwinnej”
 • „Zwinne” KPI w projekcie
 • Metody raportowania projektów i reakcja na odchylenia

Umowa

 • Umowa – jak przekonać klienta i zadbać o bezpieczeństwo biznesowe. Klauzule wyjścia a bezpieczeństwo kontraktowe
 • Jak zapewnić równowagę uprawnień stron?
 • Swoboda kontraktów – gdzie przebiegają jej granice?
 • Projekty Agile a kontrakty fixed price
 • Prawne pułapki w projektach zwinnych

Panel Controlling i umowy zwinne skierowany jest do osób pełniących rolę Product owner’a, a także tych, którzy reprezentują wymagania klienta w zespołach projektowych.
Do udziału zachęcamy również osoby, które nie mają doświadczenia w pracy metodykami Agile, a chcą się dowiedzieć jak tworzyć umowy i budżetować projekty zwinne.

PRELEKCJA WPROWADZAJĄCA:
Mikołaj Franas, Radca Prawny, Aval-Consult Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

PANELIŚCI:
Piotr Jaskólski, Prezes Zarządu , Nyborg Mawent
Tomasz Michalik, Dyrektor Techniczny, SMP Poland
Beata Telążka, Menedżer Biura Projektów, Koelner Rawlplug IP

MODERATOR DYSKUSJI:
Przemysław Lisek, GRUPA ODITK

2) Kultura organizacyjna proprojektowa

Jak zdefiniować zwinność

 • Tradycja, zwinność, „hybryda” – czy wartości i postawy w zarządzaniu projektami  mogą być podstawą do budowania kultury organizacyjnej?
 • Czy kultura organizacji musi się zmieniać jeśli chcemy być Agile? W jakim kierunku?
 • Pokolenia a zwinność.
 • Rola HR w kształtowaniu kultury organizacyjnej opartej na zarządzaniu projektami  –  jak zarządzać portfelem projektów, aby sprostać oczekiwaniom Biznesu?
 • Funkcja HR Project Partnera – wizja przyszłości czy nowa rzeczywistość?

Ten panel dedykowany jest szczególnie pracownikom działów HR.

Czy procesy zarządzania projektami powinny być powiązane z kulturą organizacyjną? W jaki sposób? Na te pytania odpowiemy w trakcie panelu Kultura organizacyjna proprojektowa. Porozmawiamy o roli HR we wdrażaniu kultury wspierającej procesy zarządzania projektami według metodyk zwinnych, ale i tradycyjnych.

Na metodyki prowadzenia projektów spojrzymy też przez pryzmat postaw i wartości. Czy zdefiniowanie postaw i wartości Agile jako filaru kultury można uznać za kluczowy czynnik sukcesu wdrożenia tej metodyki w organizacji?

Poruszymy też kwestię efektywnego prowadzenia projektów HR.

PRELEKCJA WPROWADZAJĄCA:
Paweł Gawliczek, CTO, FRU.PL
Marta Borkowska-Bierć, CanDo Manager, FRU.PL

PANELIŚCI:
Henryk Spierewka, Prezes Zarządu, ELBUD Katowice
Kolejni paneliści wkrótce

MODERATOR DYSKUSJI:
Michał Hałaczkiewicz, GRUPA ODITK

3) Zwinność poza IT

Cztery filary podejścia zwinnego wykorzystywane poza IT

 • Komunikacja i relacje oparte na zaufaniu
 • Jak włączyć klienta w proces tworzenia rozwiązania
 • Czy częsta zmiana może budować wartość dodaną?
 • Agile w środowisku niezwinnym
 • Hybryda – zwinność i metodyki tradycyjne

Metodyki zwinne są zarezerwowane wyłącznie dla IT – to dość powszechne przekonanie poddamy dyskusji podczas panelu Zwinność poza IT.

Zwinne zarządzanie projektami nawiązuje do różnych technik zarządzania oraz technik miękkich, jak coaching i facylitacja, wykorzystywanych szeroko poza IT. To właśnie założenia leżące u podstaw metod zwinnych pozwalają na to, by z powodzeniem stosować je w środowisku „niezwinnym”.

Osią dyskusji będą cztery główne wartości manifestu Agile:

 1. Ludzie i interakcje ponad procesy i narzędzia.
 2. Działające rozwiązanie ponad obszerna dokumentacja.
 3. Współpraca z klientem ponad  formalne ustalenia.
 4. Reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem.

W oparciu o nie poszukamy odpowiedzi na pytania:

 • Jak budować komunikację i relacje oparte na zaufaniu?
 • Jak znaleźć konsensus pomiędzy wymaganiami klienta i efektem biznesowym dostawcy?
 • Czy warto włączyć klienta w proces tworzenia rozwiązania ? Jak to zrobić?
 • Czy częsta zmiana może budować wartość dodaną?
 • Czy można być Agile w środowisku niezwinnym?
 • Czy zwinności i tradycja mogą tworzyć skuteczny duet?

Jest to panel przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą zapoznać się z metodykami zwinnymi. Uczestnicy będą mieli okazję poznać podstawy metodyk zwinnych i przekonać się, że zwinność można połączyć z innymi metodykami.

PRELEKCJA WPROWADZAJĄCA:
Jakub Husarzewski, CIO, Prezes LPA, Grupa Kredyt Inkaso SA
Katarzyna Kaganiec, Trener, konsultant

PANELIŚCI:
Grzegorz Hrycyna, Dyrektor Biura Zarządzania Projektami, Grupa LOTOS
Marek Zaleski, Industrialization Director, proxy, Sonion
Tomasz Parol, PM, PORR

MODERATOR DYSKUSJI:
Monika Szczerbińska-Inglot, GRUPA ODITK

4) Agile w projektach IT

Budowanie zwinności w otoczeniu projektu i IT

 • Współpraca projektu Agile z interesariuszami
 • Role w projektach IT – jak pogodzić perspektywę klienta i interesy organizacji?
 • Perspektywa Klienta, Product ownera, Ambasadora biznesowego, projektu IT i Biznesu.
 • Służebna rola lidera –  czy i gdzie jest miejsce na przywództwo?
 • Kształtowanie postaw zwinnych – efektywny coaching i facylitacja w IT

Wizjoner, ambasador biznesowy, analityk w Agile czy product owner w SCRUM – prawidłowe opisanie i pozycjonowanie tych ról w organizacji niejednokrotnie decyduje o spełnieniu wymagań klienta i powodzeniu projektu IT. Rzeczywistość biznesowa pokazuje jednak, że te aspekty często nie są w pełni zdefiniowane. Dlatego w trakcie panelu Agile w projektach IT skoncentrujemy się na kwestii ról w metodykach zwinnych.

Porozmawiamy o efektywnej współpracy projektu z interesariuszami i klientem, która jest kluczowa dla sukcesu projektu.

Wśród omawianych tematów pojawią się też „miękkie” techniki pracy wpisane w role Agile Coacha i Scrum Mastera: coaching, praca warsztatowa, facylitacja, a także służebna rola lidera. Tego rodzaju działania często stanowią wyzwanie, a są szczególnie ważne dla skutecznego wdrożenia metodyk zwinnych.

Do udziału w tym panelu zachęcamy osoby pracujące w zwinnych zespołach projektowych w obszarze IT, w tym pełniące rolę Scrum Mastera czy Product Owner’a.

PRELEKCJA WPROWADZAJĄCA:
Daniel Aduszkiewicz, VP Projects, UXPin

PANELIŚCI:
Patryk Nowakowski, CIO, BZ WBK
Agnieszka Fryze, Project Manager, DreamLab, Grupa Onet-RAS Polska
Paweł Gawidziel, Project Manager, DreamLab, Grupa Onet-RAS Polska

MODERATOR DYSKUSJI:
Konrad Klepacki, GRUPA ODITK

13:00-14:00 LUNCH

14:00-15:00 PODSUMOWANIE Paneli dyskusyjnych

15:00-15:30 Pułapki i czynniki sukcesu w podejściu zwinnym

Prezentacja zamykająca, w trakcie której zostaną przedstawione wnioski z czterech paneli dyskusyjnych. Część wspólna dla wszystkich osób biorących udział w konferencji. Dzięki temu każdy uczestnik będzie miał okazję poznać dobre praktykami, kluczowe czynniki sukcesu oraz pułapki w pracy metodykami zwinnymi omówione na każdym z paneli.